Tablice informacyjne semaforowe

Tablice informacyjne typu semafor mocowane są prostopadle do ściany. Tablica informacyjna może być odsunięta od ściany przez dystans lub stykać się ze ścianą.

Share