Tablice informacyjne ścienne – dystansowe

Płyta o dowolnych rozmiarach zamocowana do podłoża za pomocą złączek dystansowych.

Share