Litery wewnętrzne świecące od tyłu

Litery świecące do tyłu, świecą światłem odbitym od ściany tzw. efekt aury.

Share