Drogowskazy

Drogowskazy zamontowane na stalowych lub drewnianych słupach, z wypalonymi napisami lub piktogramami.

Share